Polska Księga Stadna Koni Czystej Krwi Arabskiej

Z dniem 19 lutego 2002 roku księgi stadne koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej zostały decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazane Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

PZHKA współpracując z Redakcją Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi, powiadamia i przypomina o ważnych przepisach i terminach oraz służy radą w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Hodowcy i właściciele koni czystej krwi arabskiej zainteresowani warunkami i zasadami wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) mogą się bezpośrednio kontaktować z Redaktorem Ksiąg Stadnych.