PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

Polska Księga Stadna Koni Czystej Krwi Arabskiej

Z dniem 19 lutego 2002 roku księgi stadne koni pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej zostały decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazane Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

PZHKA współpracując z Redakcją Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi, powiadamia i przypomina o ważnych przepisach i terminach oraz służy radą w zakresie prowadzenia dokumentacji.

Hodowcy i właściciele koni czystej krwi arabskiej zainteresowani warunkami i zasadami wpisu koni do Polskiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB) mogą się bezpośrednio kontaktować z Redaktorem Ksiąg Stadnych.  

Polski Klub Wyścigów Konnych
Polska Księga Stadna Koni Arabskich Czystej Krwi
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa
tel. (22) 331-59-90, 331-59-91
tel./fax (22) 852-06-55
http://www.pkwk.pl
Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9:00-14:30

Redaktor Ksiąg Stadnych – Krystyna Karaszewska
KsiegiStadne@pkwk.org