PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

pierwsza strona poprzednia strona 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna strona ostatnia strona

2016


• 2016-03-21 •

Pokaz klasy A w Katarze

W dniach 11 - 13.03.2016 w Doha w Katarze odbył się wysokiej rangi Pokaz afiliowany przez ECAHO. Pięć koni polskiej hodowli zaznaczyło swoją obecność notując wysoką pozycję w klasach. W klasie 2C 2-letnia Empuza (hod.SKJanow Podl.) zajęła I miejsce, a Elluara (hod.SK MIchałów) miejsce V. W klasie klaczy 3-letnich A, Eshila (hod.K.Goździalski - Falborek Arabians) zajęła III miejsce, a 3-letni Morion (hod.SK.Michałów)  wygrał swoją klasę. Wysokie II miejsce zajęła rownież Wkra (hod.SK Michałów) w klasie klaczy 11 letnich i starszych.
Natomiast w czempionatach możemy również pochwalić się sukcesami koni naszej hodowli. Zarówno Empuza jak i Morion zdobyły czempionaty w swoich kategoriach. 

>>> link

• 2016-03-10 •

Zaproszenie na XX Zjazd PZHKA

Program XX Zjazdu

>>> link

• 2016-03-08 •

Coroczne Walne Zgromadzenie ECAHO (General Meeting)

W dniach 4-6.03.2016 w Omanie w Muscat odbyło się Walne Zgromadzenie ECAHO. W ramach agendy konferencji odbyły się również posiedzenia: Zarządu, Komisji Ksiąg, Komisji Pokazów i Komisji Sportu. Z Polski w Konferencji uczestniczyła liczna delegacja z Polski: p. Anna Stojanowska Wiceprezes ECAHO, p.Marek Trela - Skarbnik ECAHO, p.Jerzy Białobok - wieloletni przedstawiciel Polski w Komsji Pokazów, p.Monika Szpura - przedstwiciel Polski w ECAHO (ANR), p.Tomasz Tarczyński i p.Krzysztof Poszepczyński reprezentanci PZHKA stowarzyszonej z ECAHO. 
Miło nam poinformować, że w związku z końcem drugiej kadencji p. Marka Treli odbył się wybór nowego skarbnika ECAHO, a na to stanowisko zgłoszono p.Jerzego Białoboka. Został on wybrany na 4-letnią kadencję jednogłośnie. Serdecznie gratulujemy wyboru.
W ramach posiedzenia Komisji Pokazów został zatwierdzony do kalendarza jeszcze na ten rok Pokaz ARABIA-POLSKA w Buksza Polo Club, który ma się odbyć w dniach 24-26.06.2016.
Pełną informację z obrad i ustaleń konferencji będziemy prezentowali podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia PZHKA, które ma odbyć się w dn.9-10.04.2016. 

>>> link

• 2016-02-26 •

List Prezydenta ECAHO do władz w Polsce

Na stronie ECAHO http://www.ecaho.org/  pojawiła się oficjalna informacja oraz list Prezydenta ECAHO Jaroslava Laciny, który jest prośbą do władz Polski w sprawie wyjaśnień  dotyczących odwołań z pełnionych funkcji w jednostkach państwowych: Anny Stojanowskiej, Jerzego Białoboka i Marka Treli.
List podkreśla zasługi tych osób dla polskiej hodowli koni arabskich, pracy na rzecz rozwoju i organizacji ECAHO,  a także ich wpływ na hodowlę światową.
Przestrzega on również przed konsekwencjami tej decyzji, co może spowodować destrukcję hodowli narodowej, jak i światowej. 

>>> link

• 2016-02-25 •

Apel PZHKA

Informujemy, że wysłaliśmy do Pani Premier Beaty Szydło załączony Apel. Oprócz wymienionych w Apelu instytucji przesłaliśmy go również do Agencji Nieruchomości Rolnych. Pod Apelem, pomimo bardzo krótkiego okresu zbierania podpisów (4 godziny),  podpisało się 30 członków i  8 sympatyków PZHKA. Z tego też powodu podpisy poparcia naszych członków pod Apelem zbieramy również po jego wysłaniu wg. formuły, która była rozesłana. Ewentualne zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: administrator@pzhka.org.pl  . Pragniemy zauważyć, że Apel jest również próbą rozwiązania zaistniałego konfliktu i zasypania powstałych podziałów w środowisku hodowców koni arabskich w Polsce.
>>> link

• 2016-02-24 •

Walne Zgromadzenie PZHKA

W związku z licznymi zapytaniami o termin  corocznego Walnego Zgromadzenia PZHKA przypominam, że został on ustalony na dni 9-10.04.2016 i  opublikowany dn.21.12.2015 przez p. Prezes http://pzhka.org.pl/index2.php?option=news&lang=pl&page=4 . W jej kompetencjach leży rownież ostateczne ustalenie porządku obrad na 4 tygodnie przed terminem. W związku z zaistniałą sytuacją (profesjonalną i życiową) prosimy  o wyrozumiałość w tym zakresie.

>>> link

• 2016-02-23 •

Apel o kontynuację misji

Miłośników i hodowców koni arabskich zelektryzowała informacja o nagłym i kompletnie niespodziewanym odwołaniu inspektora ds. hodowli koni ANR, p. Anny Stojanowskiej, prezesa Stadniny Koni Janów Podlaski, p. Marka Treli i prezesa Stadniny Koni Michałów, p. Jerzego Białoboka. Wiadomość ta wywołała duży niepokój o dalszy los programu hodowlanego w państwowych stadninach, oraz o utrzymanie ich wysokiej pozycji na świecie, szczególnie na pokazach, co niewątpliwie jest zasługą w/w specjalistów, sędziów i autorytetów w tej dziedzinie. Jak wiadomo, hodowla koni arabskich nie jest porównywalna do innych produkcji zwierzęcych, a hodowla koni pokazowych ma w sobie również coś z artyzmu. W dodatku powinna być ona kontynuowana konsekwentnie wytyczonym torem, z zachowaniem kunsztu. Nie służą jej częste zmiany np.: programowe, czy polityczne.

Jako członek zarządu PZHKA i administrator strony internetowej wyrażam głęboką i szczerą nadzieję, że prezes PZHKA p.Anna Stojanowska, członek zarządu p.Jerzy Białobok, oraz członek komisji rewizyjnej p.Marek Trela będą nadal pełnili swoją misję dla dobra polskich koni arabskich czystej krwi jako przedstawiciele hodowców zrzeszonych w PZHKA i ambasadorowie polscy w ECAHO i WAHO.
                                                                            Krzysztof Poszepczyński

>>> link

• 2016-02-22 •

Zebranie Zarządu PZHKA

W dniu 19.02.2016 odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:
1. Zatwierdzenie porzadku obrad.
2. Rozstrzygnięcie konkursu na projekty statuetek - nagród na Czempionaty w Białce i w Janowie Podlaskim.
3. Omówienie propozycji Pań A.Sobieszak i H.Sztuka dotyczącej wydawnictwa o tematyce hodowlanej - dodatek do wydawnictwa "Świat Koni".
4. Wniosek nadesłany przez organizatora rajdów - Dolina Gawora.
5. Omówienie tematyki na część seminaryjną tegorocznego Walnego Zgromadzenia PZHKA.
6. Omówienie ewntualnych zmian w Statucie PZHKA.
7. Omówienie konieczności aktualizacji danych adresowych na stronie WAHO.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Podczas posiedzenia obecni byli wszyscy członkowie Zarządu PZHKA  i  w sposób profesjonalny zostały omówione w/w sprawy, a notatkę z posiedzenia i podjętych decyzji w najbliższym czasie przygotuje Pani Prezes Anna Stojanowska.

>>> link

• 2016-02-17 •

Konie Polskiej Hodowli na Pokazie w Abu Dhabi (UAE)

W ub. tygodniu odbył się Abu Dhabi International Arabian Horse Championship. W wystartowało ok. 400 koni i odbyło się 21  licznych klas. Tradycyjnie polski program hodowlany był widoczny, gdyż wystąpiło kilkanaście koni polskiej hodowli.
Największy sukces odniósł 3-letni Lord El Shawan (hod. M. i J. Pietrzak), który zajął 2-gie miejsce w klasie i zdobył złoty medal w czempionacie. W tej samej klasie 5-te miejsce zajął Colinero (hod.M.Kondrasiuka).
Następna w kolejności sukcesu odniosła Camilia (hod.SO Białka), która wygrała klasę klaczy 5-8 lat i zdobyła brązowy medal w czempionacie. W tej samej klasie wystąpiła również Zadora (hod.SK Janów Podl.), ktora zajęła 3 -cie miejsce.
Ponadto w klasie ogierów 8 lat i powyżej Girlan-Bey (hod.M.Bogajewicza) zajął 2-gie miejsce, a Pero (hod.SK Janów Podl.) zajął miejsce 5.
Abu Dhabi International Arabian Horse ChampionshipAbu Dhabi International Arabian Horse Championship

>>> link

• 2016-02-04 •

Pan Marek Trela wybrany Wiceprezesem WAHO

Miło nam poinformować, że Pan Marek Trela, członek PZHKA oraz prezes SK Janów Podlaski został wybrany na stanowisko Wiceprezydenta Światowej Organizacji Koni Arabskich (WAHO). Poprzez ten wybór Pan Marek Trela kontynuje tradycję zasiadania przez polskich hodowców koni arabskich w Komitecie Wykonawczym WAHO. Dla przypomnienia dodajmy, że do grona założycieli WAHO należał  powojenny dyrektor SK Janow Podlaski Andrzej Krzyształowicz,  Członkiem Komitetu Wykonawczego była założycielka i Prezes Honorowa PZHKA śp. Izabela Pawelec-Zawadzka.
Wybór Pana Marka Treli może świadczyć o szczególnym uznaniu polskiego programu hodowlanego na arenie międzynarodowej. 

>>> link


pierwsza strona poprzednia strona 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna strona ostatnia strona