PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2016-04-12 •

Ostatnie zebranie Zarządu przed XX Zjazdem

W dniu 8.04.2016 odbyło się ostatnie zebranie Zarządu PZHKA przed XX Zjazdem. Zatwierdzono  sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok. Podjęto uchwałę o przyjęciu do PZHKA 9-ciu nowych członków. Zatwierdzono przygotowane wcześniej przez p. Prezes propozycje przyznania tytułu hodowcy roku 2015 w kategoriach: wyścigi i pokazy. Zebrani zalecili Kierownikowi Biura p. K.Wawiórko, aby ponownie wystąpiła do członków zalegających ze składkami za dwa pełne lata. W przypadku braku wpłaty do końca czerwca, osoby te będą automatycznie wykreśone z listy członków PZHKA.  

>>> link