PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2016-01-13 •

Zniżki dla ogierów ze Stadnin ANR

Informujemy, że warunki dotyczące udzielania zniżki na krycie ogierami ze Stadnin - Spółek nad którymi nadzór sprawuje Agencja Nieruchomości Rolnych w sezonie 2016 pozostają niezmienione, co oznacza, że Właścicielom klaczy wpisanych do PASB przysługuje 50% zniżka obowiązującej w sezonie 2016 ceny stanówki. Z przyczyn formalno-prawnych stadniny ANR nie będą ograniczały obowiązującej zniżki wyłącznie do członków PZHKA. W przypadku ogierów należących do stadnin prywatnych, decyzję o zakresie zniżki i jej wysokości podejmuje właściciel ogiera.
>>> link