PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2022-06-27 •

KURS DC NARODOWY

Szanowni Państwo,

Przypominany o zbliżającym się terminie zgłoszeń na organizowany przez nas KURS DC NARODOWY.
- Kurs odbędzie się w Janowie Podlaskim w dniach 11-14.08.2022,
- Kurs będzie prowadzony w języku angielskim,
- wykłady odbędą się 11.08.2022 w godz 9.30 – 16.00,
- praktyki w czasie Narodowego Pokazu Koni Arabskich w Janowie Podlaskim,
- Test w dniu 14.08.2022,
- do zaliczenia Kursu DC wymagane jest pozytywne zaliczenie testu oraz pozytywna opinia instruktora DC z praktyk,
- po zaliczeniu Kursu DC aplikant, po jego zgłoszeniu będzie wciągnięty na listę osób oficjalnych DC narodowych prowadzoną przez PZHKA i ECAHO oraz będzie mógł kontynuować ścieżkę szkoleniową pozwalającą na zaliczenie kolejnych testów w ECAHO oraz wciągnięcie na listę kategorii B i wyższą ,
- koszt Kursu  DC:
                                   - 300zł dla członków PZHKA,
                                   - 500zł dla osób pozostałych.
Koszty zakwaterowania i wyżywienia nie są wliczone w opłatę za Kurs.
Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 15.07.2022.
  • Należność za KURS prosimy wpłacić na konto PZHKA : IBAN PL93 8025 0007 0026 2525 2000 0010   z adnotacją KURS DC.
  • Kontakt : Office.pzhka@pzhka.org.pl

Zarząd PZHKA

 
>>> link