PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2022-03-20 •

XXVI ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZHKA

W weekend 12 oraz 13 marca, wyjątkowo w Stadninie Koni Michałów,  odbyło się XXVI Zwyczajne Walne Zebranie Członków PZHKA. Miejsce Zebrania zostało zmienione z Janowa Podlaskiego na Michałów z uwagi na utrudnienia związane z objęciem części województwa podlaskiego stanem wyjątkowym.
Podczas zebrania zostały podjęte uchwały zatwierdzające sprawozdania z: XXV Walnego Zebrania PZHKA, Zarządu, finansowe i Komisji Rewizyjnej.
W poczet Związku przyjęto dwóch nowych członków.
Podczas obrad przedstawiono plan realizacji zadań na rok 2022, w tym nagrody objęte patronatem PZHKA, oraz zasady uczestnictwa PZHKA w organizacji pokazów w Polsce.
Tegoroczny Zjazd spotkał się z dużym zainteresowaniem hodowców, którzy licznie przybyli w gościnne michałowskie progi. Pozwoliło to omówić w szerokim gronie plany Związku na kolejne lata. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów, które być może pozwolą w niedalekiej przyszłości rozwinąć działalność Związku i zachęcić, nie tylko hodowców, ale również, właścicieli koni czystej krwi arabskiej do uczestnictwa w pokazach i imprezach odbywających się pod patronatem i przy współudziale PZHKA.
W tym roku, oprócz części sprawozdawczej, uczestnicy Zjazdu mogli wysłuchać dwóch bardzo interesujących prezentacji. Zespół badawczy w składzie prof. dr hab. inż. Katarzyna Ropka-Molik oraz dr hab. inż. Monika Stefaniuk-Szmukier z Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt przy Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego zaprezentowały osiągnięcia współczesnej genetyki w hodowli koni czystej krwi arabskiej przybliżając zgromadzonym hodowcom zagadnienia związane z badaniami prowadzonymi w kierunku wykrywania chorób genetycznych występujących u koni arabskich (CA, SCID i LFS) oraz z najnowszymi osiągnięciami w badaniu genów warunkujących dzielność wyścigową i przydatność koni arabskich do wyścigów. Druga prelekcja dotyczyła omówienia zasad uczestnictwa w popularnych wśród użytkowników koni arabskich klasach Pleasure. Przedstawiona przez  mgr inż. Alicję Poszepczyńską, wieloletnią sędzinę klas sportowych ECAHO, prezentacja pozwoliła przybliżyć zawodnikom (i nie tyko) aspekty, na które szczególną uwagę zwracają sędziowie oceniając konia pleasure.
W niedzielne przedpołudnie, licznie zgromadzona publiczność, mogła obejrzeć tegoroczny przychówek michałowskiej stadniny.  Za stajnią nr 3 zaprezentowały się klacze z najmłodszymi wychowankami stadniny. Pokaźna stawka 42 źrebiąt po ogierach FORMAN, WARES, EL OMARI, PARIS, MORION, AJ AZZAM, GANGES, PIAFF, HAASH OSB i DOMINIC M spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników. Po nich, na hali pokazowej, zaprezentowały się ogiery czołowe dostępne w tegorocznej ofercie Stadniny: FORMAN, EDMUND, DONG, PTOLEMEUSZ, ZŁOTY MEDAL, EL OMARI i EMPIRE, a dołączył do nich kasztanowaty ERANTIS, dzierżawiony ze Stadniny Koni Janów Podlaski, oraz siwy AJ AZZAM, wychowanek Ajman Stud pozostający w Michałowie na drugi i ostatni już sezon stanówkowy.
Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować Stadninie Koni Michałów, Pani Prezes Monice Słowik oraz całej załodze za trud włożony w przygotowanie Zjazdu i serdeczne przyjęcie.
 
>>> link