PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2021-08-10 •

Nagroda BEST IN SHOW PURE POLISH

Zarząd PZHKA informuje,  że Nagroda BEST IN SHOW PURE POLISH została ustanowiona na postawie Uchwały Walnego Zebrania PZHKA, które odbyło się w 2020 roku.
Definicję zasady wydawania  certyfikatu „PURE POLISH” przygotował i zatwierdził zespół w składzie:
- Paweł Lis – członek Zarządu PZHKA,
- Longin Błachut – wiceprezes PZHKA,
- Alicja Poszepczyńska – sędzia pokazowy kat.B oraz sędzia sportowy ECAHO.
Definicja ta została zatwierdzona przez Zarząd PZHKA.
Na tej podstawie został przygotowany Regulamin Nagrody BEST IN SHOW PURE POLISH.
O przyznaniu Nagrody podczas Pokazu Narodowego 2021, zgodnie z Regulaminem zadecyduje zespół w składzie:
- prof. Krystyna Chmiel – wieloletni członek PZHKA,
- Paweł Lis – członek zarządu PZHKA,
- Magda Helak- Kulczyńska – członek PZHKA i sędzia pokazowy krajowy.
Nagrodą BEST IN SHOW PURE POLISH  będzie  kopia obrazu „Jeździec na koniu” Juliusza Kossaka, przedstawiająca księcia Józefa Poniatowskiego na ogierze arabskim Szumka. 


>>> link