PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2021-06-11 •

NAGRODA „BEST in SHOW PURE POLISH”

Podczas konferencji Prezes PZHKA, Krzysztof Poszepczyński,  ogłosił szczegóły przyznawania nowej nagrody, która będzie wręczana podczas Narodowego Championatu Polski. Nagroda „Best in Show Pure Polish” będzie przyznawana właścicielowi najwyżej ocenionego konia spośród wszystkich startujących w Narodowym Championacie Polski, który spełni następujące warunki:
1. Jest to koń czystej krwi arabskiej wpisany od urodzenia do PASB , a jego hodowcą jest obywatel polski lub podmiot prawa polskiego. Koń ten pozostawał w rękach hodowcy przez pierwsze 9 miesięcy swojego życia oraz spełnia jeden z dwóch poniższych warunków:
              a) obydwoje rodzice konia, o którym mowa powyżej są wpisani od urodzenia do PASB i w jego rodowodzie przynajmniej trzy konie z drugiego pokolenia wstecz (dziadkowie) są wpisane od urodzenia do PASB;
lub
              b) ojciec konia, o którym mowa powyżej, jest wpisany od urodzenia do PASB i pochodzi z jednego z 8 rodów męskich tradycyjnie hodowanych w Polsce, a matka konia, o którym mowa powyżej, jest wpisana od urodzenia do PASB i pochodzi z jednej z 15 linii żeńskich tradycyjnie hodowanych w Polsce.
Zwycięskiego koni, wytypuje komisja powołana przez Zarząd PZHKA na podstawie wyników uzyskanych w klasach oraz analizy rodowodu pod kątem spełniania powyższych warunków.

 
>>> link