PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2020-09-06 •

XXIV Walne Zebranie PZHKA

W dniu 5.09.2020 w hotelu Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków PZHKA.
Zebranie było przełożone z 14.03.2020 z uwagi na sytuację związaną z COVID-19.
Zostały podjęte uchwały zatwierdzające Sprawozdanie z poprzedniego Walnego Zebrania oraz działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, i sprawozdanie finansowe za rok 2019.
Przyjęto dwóch nowych członków - hodowców koni arabskich.
Przyjęto również plan pracy na rok 2020 i 2021 oraz zasady współpracy PZHKA przy organizacji Pokazów w Polsce.
Została omówiona  problematyka poruszana podczas zjazdu ECAHO, który odbył się w Paryżu 29.02. - 1.03.2020.
Walne Zebranie w części problemowej podjęło uchwały:
1) w sprawie stanowiska PZHKA dotyczącego embriotransferu zarodków koni arabskich; nasze stanowisko ma być przekazane do innych organizacji narodowych zrzaszających hodowców na świecie; chodzi o rozpropagowanie stanu prawnego obowiązującego w Polsce, który pozwala dopuścić do rejestracji jeden zarodek od jednej klaczy rocznie i jedno krycie klaczy naturalne lub poprzez inseminację;
2) w sprawie opracowania i przyjęcia definicji koni "Pure Polish", jako instrukcji marketingowej koni arabskich wyhodowanych w Polsce.
W czasie Zjazdu zaprezentowano znaczek PZHKA - II seria, który jest obecnie do nabycia przez naszych członków.
 
>>> link