PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2019-03-27 •

Zarząd PZHKA informuje:

 

PZHKA istnieje od 22 lat i zrzesza obecnie 111 Członków zwyczajnych na około 250 Hodowców Koni Arabskich zgłoszonych w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich. 

1. Jest to jedyny i największy Związek Hodowców Koni Arabskich w Polsce, do którego należą Hodowcy prywatni i stadniny państwowe. 

2. W Polsce jest około 1100 klaczy matek Koni Arabskich, z czego w rękach prywatnych jest ok. 850, a w trzech stadninach państwowych – ok. 250. Stan ten utrzymuje się na tym samym poziomie od 15 lat. Rocznie w Polsce rodzi się około 500 źrebaków Koni Arabskich, z czego większość u hodowców prywatnych. 

3. Dla uhonorowania 20-lecia istnienia w ub. roku, Związek uchwalił nowy Statut i wydał historyczną broszurę.

4. Na ostatnim Zjeździe (Walnym Zgromadzeniu), który się odbył w dniach 2 - 3.03.2019 r. w Janowie Podlaskim, i na którym jak i w latach poprzednich spotkało się 43 Członków, wybrano nowy Zarząd i przyjęto nowych Członków.

PZHKA jest Organizacją zrzeszającą osoby, które są ściśle związane z Hodowlą Koni Arabskich oraz Promocją tych Koni w kraju oraz poza jego granicami. Działa dla dobra rasy i jej rozwoju. 

PZHKA jest organizacją apolityczną i nie będzie ingerować w żadne sprawy rangi politycznej, nie będzie też ingerować w żadne sprawy natury prywatnej, bądź wojny polsko-polskiej. 

Jako Zarząd apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i zaprzestania nagonki na nasz Związek. 

Ostatnio w przestrzeni medialnej pojawia się wiele nierzetelnych informacji, których autorzy nawet nie próbowali zweryfikować bezpośrednio u źródła, a jedynie opierali się na jednostronnych przekazach osób niekoniecznie życzliwych Związkowi. O ile Zarząd docenia troskę ludzi o stan Polskiej Hodowli Koni Arabskich, o tyle podaje w wątpliwość szczerość intencji oraz sposób w jaki jest artykułowana. 

PZHKA jest organizacją autonomiczną i nie będzie wdawał się w jałową dyskusję na temat sytuacji w Hodowli Koni Arabskich w Polsce z osobami spoza Związku i niekoniecznie reprezentującymi środowisko hodowców. 

Związek prowadzi transparentną politykę informacyjną i zachęca osoby również spoza środowiska, które interesują się tematyką Hodowli Koni Arabskich, do śledzenia oficjalnych komunikatów oraz informacji podawanych przez Zarząd Związku. 


 


>>> link