PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2019-03-04 •

XXIII Zwyczajne Walne Zebranie Członków PZHKA

W czasie XXIII Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków PZHKA dokonano podsumowania działalności za rok 2018.
Członkowie PZHKA bardzo wysoko ocenili działalność ustępującego Zarządu PZHKA.
Kluczowymi sprawami, ktore zrealizowano oprócz dziłalności bieżącej,  były: uchwalenie Nowego Statutu i wydanie Publikacji z okazji XX-lecia PZHKA. Prawie dwukrotnie wzrosły wpływy, które są przeznaczane na działalność statutową PZHKA.
Dokonano również wyboru nowych władz PZHKA na nową kadencję 2019 -2023.
Prezesem ponownie został wybrany Krzysztof Poszepczyński, a
wiceprezesem pozostał  Longin Błachut.
Członkami Zarządu zostali: Marek Błaszkiewicz (kolejna kadencja), Hubert Kulesza i Łukasz Goździalski.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pozostał ponownie dr. Witold Piotrowski, a jej członkami  Monika Szpura i Marek Tul.
Sąd Koleżeński zmienił się całkowicie: Przewodniczącym został Andrzej Szalkowski, a jego członkami: Danuta Jaskółka-Grylewicz i Paweł Lis.
W części seminaryjnej zaprezentowana została prezentacja: "Purebred Arabian Horses in Poland: breeding history type of usage and market today" , która była prezentowana podczas "The 2nd International Horse Industry Summit" w Hangzou w Chinach.
Druga prezentacja "Jak wykonać dobre zdjęcia Koniowi Arabskiemu" została przeniesiona na inny termin.
>>> link