PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2018-05-29 •

W nadchodzącym sezonie aukcji i pokazów

Patrząc w przyszłość i działając w imieniu hodowców oraz właścicieli koni arabskich Polski Związek Hodowców Koni Arabskich, jako organizacja apolityczna apeluje do koleżanek i kolegów o zachowanie obiektywizmu w relacjach publicznych dotyczących aukcji i pokazów zaplanowanych w sezonie 2018.
Pragniemy zwrócić uwagę osób szczególnie aktywnych w przestrzeni internetowej i medialnej na rzetelność oraz neutralność polityczną w przekazywanych informacjach, komunikatach i opiniach. Naszym wspólnym celem jest promocja koni arabskich wyhodowanych w Polsce i w konsekwencji ich sprzedaż m. in. za pośrednictwem aukcji, które w najbliższym czasie odbędą się w Polsce.
Negatywne komunikaty, nawet te, które opisują tylko daną, konkretną sprawę, w sensie generalnym mogą działać na niekorzyść wszystkich polskich hodowców i ogólnie zaszkodzić polskim koniom arabskim. Każda negatywna lub nierzetelna opinia dotycząca Aukcji w konsekwencji może prowadzić do utraty zaufania potencjalnych klientów – nabywców koni arabskich wyhodowanych w naszym kraju. Natomiast pozytywne opinie mogą wzmocnić pozycję i rolę polskiej hodowli na arenie międzynarodowej.
PZHKA jest Partnerem aukcji organizowanych w Radomiu i Krakowie, a także aktywnie wspiera Aukcję w Janowie Podlaskim. Wspieramy również jako Partner pokazy, które mają odbyć się w tym roku w Polsce: zarówno Wiosenny Młodzieżowy Pokaz w Białce, jak i Polski Narodowy Pokaz, oraz Al Khalediah European Arabian Horse Festival, który po raz pierwszy w tym roku otrzymał afiliację kat.A ECAHO (jako jeden z 6 pokazów w Europie).
Markę i pozycję koni arabskich wyhodowanych w Polsce budowaliśmy przez wiele lat. Jest ona dobrze rozpoznawana i ceniona na świecie. Niewątpliwie mamy też wielu utalentowanych i zasłużonych hodowców, których konie arabskie osiągają obecnie wysokie pozycje na pokazach wysokiej rangi. Hodowla koni arabskich ze spółek skarbu państwa wspiera hodowlę prywatną i odwrotnie, natomiast dzięki rywalizacji podczas pokazów utrzymujemy stały postęp hodowlany.
Mając na uwadze osiąganie dobrych rezultatów we wszystkich przedsięwzięciach, które mają być zorganizowane w Polsce apelujemy o nie uleganie negatywnym emocjom w przekazie publicznym i docenienie każdej inicjatywy i pracy osób, które tworzą daną Aukcję lub Pokaz.
Zarząd PZHKA

>>> link