PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2017-02-26 •

Anna Stojanowska nadal Wiceprzewodniczącą ECAHO

W dniach 24-26 lutego br. w Rzymie odbyło się Walne Zgromadzenie ECAHO. Dotychczasowa wiceprzewodnicząca ECAHO, Anna Stojanowska, została niemal jednogłośnie wybrana na trzecią kadencję - pośród 46 uczestników z prawem głosu 45 opowiedziało się za naszą kandydatką, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Gratulujemy!


>>> link