PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2017-02-06 •

Informacja o składkach członkowskich

W imieniu Zarządu przypominamy, że zgodnie ze Statutem Związku, osoby zalegające z opłatą składek członkowskich za dwa lata są wykreślane z listy członków. W związku z powyższym wszyscy zalegający ze składkami do roku 2014 włącznie, zostaną automatycznie wykreśleni.

Wykreślone zostaną również te osoby, które złożyły w ciągu 2015 r. i 2016 r. deklaracje członkowskie, opłaciły wpisowe ale nie zapłaciły składki członkowskiej. Zarząd wyraża zgodę, by osoby chcące pozostać w związku, uiściły zaległości do dnia 15.03.2017.

Wszelkie informacje na temat opłaconych składek udziela biuro PZHKA - p. Katarzyna Wawiórko (office.pzhka@gmail.com)

 


>>> link