PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA• 2016-05-17 •

Nowy rodzaj pokazu ECAHO

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji ds. Pokazów ECAHO zatwierdzono nowy rodzaj pokazu - tzw. "Pokaz hodowców" ("Breeders' Show"). Ten rodzaj pokazu jest przeznaczony wyłącznie dla koni, które zostały wyhodowane przez i pozostają własnością tego samego podmiotu (osoby lub stadniny).

Pokaz może być sędziowany przez osoby spoza list sędziowskich ECAHO, ale osoby te muszą być hodowcami. Za hodowcę uznaje się osobę, która wyhodowała co najmniej jednego konia czystej krwi arabskiej w ciągu roku przez okres trzech lat poprzedzających rok z danym pokazem. Trenerzy i prezenterzy nie mogą sędziować takiego pokazu.

Konie biorące udział w "Pokazie hodowców" nie uzyskują kwalifikacji do pokazów tytularnych ("Title") ani rangi "A".

Regulamin przeprowadzania "Pokazu hodowców" zostanie opublikowany w Blue Book 2017, ale obowiązuje już od dnia ww. posiedzenia Komisji ds. Pokazów. Organizatorzy mogą ubiegać się o afiliację takiego pokazu już na rok 2016, bez ponoszenia dodatkowej opłaty za późne zgłoszenie.

Szczegóły na stronie ECAHO.


>>> link