PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA
All-Polish 2024 PL/EN

PZHKA

Polski Związek Hodowców Koni Arabskich dba o utrzymanie i kontynuację kierunków hodowli koni arabskich w Polsce, zgodnych z polską tradycją oraz krajowym programem hodowlanym.

Współpraca z innymi organizacjami

PZHKA współpracuje z Polską Księgą Stadną Koni Arabskich Czystej Krwi. Przekazuje hodowcom najważniejsze informacje, przypomina o przepisach i terminach, a także służy radą w sprawie prowadzenia dokumentacji.

W 2004 roku Polska była gospodarzem Kongresu WAHO. Członkowie PZHKA uczestniczyli w organizacji konferencji oraz towarzyszących jej imprez. Dla miłośników koni arabskich w Polsce kongres stanowił okazję, by przystąpić do WAHO i nawiązać kontakty z hodowcami z całego świata.

WAHO PZHKA jako organizacja jest członkiem stowarzyszonym Światowej Organizacji Konia Arabskiego WAHO. Ponadto członkowie związku od początku istnienia WAHO, czyli od 1967 roku, zajmowali stanowiska w Komitecie Wykonawczym.
ECAHO

PZHKA jako organizacja jest członkiem stowarzyszonym  Europejskiej Organizacji Konia Arabskiego ECAHO. Członkowie PZHKA wchodzą w skład Komitetu Wykonawczego ECAHO.