PZHKA
facebook wersja polska english version
PZHKA

pierwsza strona poprzednia strona 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 następna strona ostatnia strona

• 2016-04-19 •

Pokaz Arabian Horse Breeders World Cup 2016 w Las Vegas

Duży sukces odniósł michałowski Equator podczas prestiżowego Pokazu Arabian Hores Breeders World Cup w Las Vegas (USA). Wygrał on klasę ogierów 6-8 lat i zdobył złoty medal w swojej kategorii. Dla przypomnienia podajemy, że przebywa on obecnie w dzierżawie w Al Jassimya Farm (Katar). Serdecznie gratulujemy jego hodowcom (Jerzy Białobok i Magda Helak) oraz całej załodze SK Michałów.

>>> link

• 2016-04-18 •

Relacja z XX Zjazdu PZHKA

W dniach 9-10 kwietnia 2016 r. w Janowie Podlaskim odbył się XX Walny Zjazd PZHKA. Część seminaryjna oraz pokaz przychówku SK Janów Podlaski zostały wcześniej opisane. Poniżej udostępniamy relację ze zjazdu poszerzoną o podsumowanie części oficjalnej. Osobno publikujemy treść rezolucji podjętej przez Walne Zgromadzenie:
- relacja z XX Walnego Zjazdu PZHKA
- rezolucja Walnego Zgromadzenia PZHKA:

Walne Zgromadzenie wyraża głębokie zaniepokojenie zmianami w spółkach Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Nieruchomości Rolnych, godzącymi w podstawy polskiej hodowli koni arabskich. Zgłasza stanowczy sprzeciw wobec metod wprowadzania zmian, posługiwania się przy tym insynuacją i nieprawdziwymi danymi, szkodzącymi bezpośrednio wizerunkowi i międzynarodowej pozycji polskiej hodowli koni arabskich.
>>> link

• 2016-04-18 •

Informacje dotyczące funkcjonowania serwisu PZHKA

W związku ze zgłaszanymi przez członków PZHKA propozycjami dotyczącymi funkcjonowania strony informujemy, że:
1) Wszelkie informacje umieszczone na naszej stronie są zaakceptowane przez Zarząd lub p.Prezes,
2) Wszelkie informacje (newsy), które chcieliby zamieścić członkowie PZHKA muszą być napisane przez autorów i po ich zatwierdzeniu przez p.Prezes lub Zarząd będą zamieszczone,
3) W związku z upływem funkcjonowania serwisu przez ponad 6 miesięcy uprzejmie prosimy o zgłaszanie do Zarządu lub naszego Biura wszelkich propozycji i uwag odnośnie dalszej rozbudowy i funkcjonowania serwisu; uwagi te będziemy zbierać przez miesiąc od dnia dzisiejszego,
4) Wpłynęły do nas już uwagi przygotowane przez p.Hannę Sztuka i p.Przemka Sawickiego,
5) Przypominamy, że baner na naszej stronie jest dostępny dla wszystkich; koszt zamieszczenia reklamy to: 300zł + 100zł koszt produkcji przez grafika; po wpłacie na nasze konto i uzgodnieniu treści baner zamieścimy,
6) Nasza strona funkcjonuje również na profilu FB i można tam komentować posty i udostępniać je dalej. Zamieszczone przez nas posty są również zaakceptowane przez p.Prezes lub Zarząd. 
7) Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania naszego serwisu najlepiej przesyłać do p. Prezes lub Biura.  

>>> link

• 2016-04-18 •

Rozpoczęcie sezonu wyścigowego 2016 na Służewcu

Informujemy, że w ub. weekend rozpoczął się sezon wyścigowy na Torze Służewiec. Odbyły się zarówno gonitwy koni arabskich jak i angielskich.
Zgodnie z  komunikatem  na stronie PKWK, komisję  weryfikacjyjną do gonitw eksterierowych tworzą nasi członkowie: Irena Cieślak, Lidia Pawłowska, Adam Wyrzyk.
Osoby te były rekomendowane przez Panią Prezes Annę Stojanowską zgodnie z oczekiwaniami ostatniego Walnego Zgromadzenia PZHKA.
Liczymy również, że informacje i newsy dotyczącące wyścigów na naszej stronie będą się pojawiały od w/w trójki naszych przedstawicieli.

>>> link

• 2016-04-13 •

Apel do hodowców, właścicieli koni arabskich w Polsce i na całym świecie, członków WAHO i ECAHO, osób oficjalnych

Mając na uwadze dobro hodowców i przyszłość hodowli koni czystej krwi arabskiej w Polsce, Polski Związek Hodowców Koni Arabskich stoi na stanowisku, że pomimo trudnej sytuacji pokazy planowane i afiliowane na rok 2016 oraz aukcja w Janowie Podlaskim powinny się odbyć. Dlatego PZHKA ma nadzieję, że hodowcy, wystawcy, osoby oficjalne zaproszone na czempionaty, nie odmówią udziału w pokazach, a potencjalni kupcy,  nie skreślą tegorocznej aukcji w Janowie Podlaskim ze swego kalendarza.
Zarząd PZHKA:
Anna Stojanowska - Prezes
Jerzy Białobok
Krzysztof Poszepczyński
Tomasz Tarczyński
Piotr Podgórny

>>> link

• 2016-04-12 •

XX Zjazd PZHKA w Janowie Podlaskim

W dniach 9 - 10.04.2016 odbył się XX Zjazd PZHKA.
Oprócz części formalnej zaprazentowane zostały dwa interesujące wykłady:
1) "Co nowego w weterynarii - nowe techniki diagnostyczno - lecznicze"  - przedstawił let.wet. Jan Samsel,
2) "Polski program hodowli koni arabskich i jego realizacja" - przedstawiła prof.Krystyna Chmiel.
W niedzielę  tradycyjnie  o godz.10 SK Janów Podlaski, przedstawił wybrane 15 klaczy wraz z przychówkiem. Choć może nie wszystkim uczestnikom tego pokazu podobało się, że prezentowanych jest tylko część przychówku, większość uczestników była nim mocno zainteresowana i  na żywo komentowała efekty ubiegłorocznej pracy hodowlanej  Stadniny.
Informację o części formalnej zamieścimy po jej zatwierdzeniu przez p.Prezes i cały Zarząd. 

>>> link

• 2016-04-12 •

Ostatnie zebranie Zarządu przed XX Zjazdem

W dniu 8.04.2016 odbyło się ostatnie zebranie Zarządu PZHKA przed XX Zjazdem. Zatwierdzono  sprawozdanie z działalności Zarządu za ubiegły rok. Podjęto uchwałę o przyjęciu do PZHKA 9-ciu nowych członków. Zatwierdzono przygotowane wcześniej przez p. Prezes propozycje przyznania tytułu hodowcy roku 2015 w kategoriach: wyścigi i pokazy. Zebrani zalecili Kierownikowi Biura p. K.Wawiórko, aby ponownie wystąpiła do członków zalegających ze składkami za dwa pełne lata. W przypadku braku wpłaty do końca czerwca, osoby te będą automatycznie wykreśone z listy członków PZHKA.  

>>> link

• 2016-04-06 •

XX Zjazd PZHKA

Szanowni Członkowie PZHKA,
Przypominamy, że w najbliższy weekend w dniach 9 - 10.04.2016 zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem i zgodnie z porządkiem obrad odbędzie się  XX Zjazd PZHKA.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.10.
Zgodnie ze Statutem Zjazd będzie zawierał część Sprawozdawczą oraz Seminaryjną (wykład prof.Krystyny Chmiel i lek.wet.Jana Samsela).  
                                                                                                                      Zarząd PZHKA  
>>> link

• 2016-04-02 •

Dobra wiadomość dla polskich hodowców z SK Michałów

Zarząd Stadniny Koni Michałów Sp. z o. o. poinformował nasze Biuro, źe postanawia obniżyć o 50 % cenę stanówki ogierami Ekstern i Equator.
Zniżka ta będzie przysługiwać właścicielom klaczy wpisanych do PASB i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku.
W przypadku Eksterna zastosowane jest ograniczenie użycia - maksymalnie dla jednej klaczy danego właściciela.
W przypadku Equatora dostępne jest nasienie mrożone.

>>> link

• 2016-03-29 •

Kolejna dobra wiadomość dla polskich hodowców z SK Janów Podlaski

Zarząd SK Janów Podlaski informuje, że otrzymał wiadomość od właściciela ogiera Abyad AA hod. i wł. Ariela Arabians, który przebywa w dzierźawie w Janowie Podlaskim. Jest on oferowany obecnie do krycia w cenie 1.000€ za stanówkę.

>>> link


pierwsza strona poprzednia strona 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 następna strona ostatnia strona